تبلیغات
football - برنامه کامل نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال

football
 
وبلاگ عاشقان فوتبال

- برنامه دیدارهای نیم فصل اول مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
هفته اول:
11 و 12 مردادماه 1390
 * پرسپولیس تهران - ملوان بندرانزلی
* داماش گیلان - صنعت نفت آبادان
* فجرسپاسی شیراز - نفت مرکزی
* مس کرمان - شهرداری تبریز
* سپاهان اصفهان - استقلال تهران
* سایپای البرز - مس سرچشمه
* تراکتورسازی تبریز - صبای قم
* راه آهن شهرری - ذوب آهن اصفهان
* فولاد خوزستان - شاهین بوشهر

هفته دوم:
16 و 17 مردادماه 1390
* ملوان بندرانزلی - راه آهن شهرری
* شاهین بوشهر - پرسپولیس تهران
* مس سرچشمه  - فولاد خوزستان
* ذوب آهن اصفهان - تراکتورسازی تبریز
* صبای قم - سپاهان اصفهان
* شهرداری تبریز - سایپای البرز
* صنعت نفت آبادان - فجر سپاسی شیراز
* استقلال تهران - داماش گیلان
* نفت مرکزی - مس کرمان

هفته سوم:
20 و 21 مردادماه 1390
* پرسپولیس تهران - شهرداری تبریز
* ملوان بندرانزلی - مس سرچشمه
* فجرسپاسی شیراز - داماش گیلان
* مس کرمان - استقلال تهران
* سپاهان اصفهان - صنعت نفت آبادان
* سایپای البرز - ذوب آهن اصفهان
* تراکتورسازی تبریز - شاهین بوشهر
* راه آهن شهرری - صبای قم
* فولاد خوزستان - نفت مرکزی

هفته چهارم:
25 و 26 مردادماه 1390
* داماش گیلان - تراکتورسازی تبریز
* شاهین بوشهر -  ملوان بندرانزلی
* مس سرچشمه  - پرسپولس تهران
* ذوب آهن اصفهان - فولاد خوزستان
* صبای قم - سایپای البرز
* شهرداری تبریز - سپاهان اصفهان
* صنعت نفت آبادان - مس کرمان
* استقلال تهران - فجر سپاسی شیراز
* نفت مرکزی - راهن آهن شهرری

هفته پنجم:
1 و 2 شهریورماه 1390
* پرسپولیس تهران - صنعت نفت آبادان
* ملوان بندرانزلی - ذوب آهن اصفهان
* شاهین بوشهر- صبای قم
* مس کرمان - فجر سپاسی شیراز
* سپاهان اصفهان - نفت مرکزی
* سایپای البرز - داماش گیلان
* تراکتورسازی تبریز - شهرداری تبریز
* راه آهن شهرری - مس سرچشمه
* فولاد خوزستان - استقلال تهران

هفته ششم:
18 و 19 شهریورماه 1390
* ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس تهران
* داماش گیلان - مس کرمان
* فجرسپاسی شیراز - سپاهان اصفهان
* مس سرچشمه  - شاهین بوشهر
* صبای قم - ملوان بندرانزلی
* شهرداری تبریز - راه آهن شهرری
* صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان
* استقلال تهران - تراکتورسازی تبریز
* نفت مرکزی - سایپای البرز

هفته هفتم:
25 و 26 شهریورماه 1390
* پرسپولیس تهران - استقلال تهران
* ملوان بندرانزلی - صنعت نفت آبادان
* شاهین بوشهر - ذوب آهن اصفهان
* مس سرچشمه  - صبای قم
* سپاهان اصفهان - داماش گیلان
* سایپای البرز - مس کرمان
* تراکتورسازی تبریز - نفت مرکزی
* راهن آهن شهرری - فجر سپاسی شیراز
* فولاد خوزستان - شهرداری تبریز

هفته هشتم:
3 و 4 مهرماه 1390
* داماش گیلان - راه آهن شهرری
* فجر سپاسی شیراز - پرسپولیس تهران
* مس کرمان - سپاهان اصفهان
* ذوب آهن اصفهان - مس سرچشمه
* صبای قم - فولاد خوزستان
* شهرداری تبریز - شاهین بوشهر
* صنعت نفت آبادان - تراکتورسازی تبریز
* استقلال تهران - سایپای البرز
* نفت مرکزی - ملوان بندرانزلی

هفته نهم:
8 و 9 مهرماه 1390
* پرسپولیس تهران - صبای قم
* ملوان بندرانزلی - استقلال تهران
* شاهین بوشهر - داماش گیلان
* مس سرچشمه  - شهرداری تبریز
* ذوب آهن اصفهان - نفت مرکزی
* سایپای البرز - سپاهان اصفهان
* تراکتورسازی تبریز - مس کرمان
* راه آهن شهرری - صنعت نفت آبادان
* فولاد خوزستان - فجر سپاسی شیراز

هفته دهم:
21 و 22 مهرماه 1390
* داماش گیلان - فولاد خوزستان
* فجر سپاسی شیراز - سایپای البرز
* مس کرمان - پرسپولیس تهران
* سپاهان اصفهان - تراکتورسازی تبریز
* صبای قم - ذوب آهن اصفهان
* شهرداری تبریز - ملوان بندرانزلی
* صنعت نفت آبادان - شاهین بوشهر
* استقلال تهران - راه آهن شهرری
* نفت مرکزی - مس سرچشمه

هفته یازدهم:
28 و 29 مهرماه 1390
* پرسپولیس تهران - نفت مرکزی
* ملوان بندرانزلی - داماش گیلان
* شاهین بوشهر - فجر سپاسی شیراز
* مس سرچشمه  - صنعت نفت آبادان
* ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران
* صبای قم - شهرداری تبریز
* تراکتورسازی تبریز - سایپای البرز
* راه آهن شهرری - سپاهان اصفهان
* فولاد خوزستان - مس کرمان

هفته دوازدهم:
9 و 10 آبان‌ماه 1390
* داماش گیلان - پرسپولیس تهران
* فجر سپاسی شیراز - تراکتورسازی تبریز
* مس کرمان - راه آهن شهرری
* سپاهان اصفهان - ملوان بندرانزلی
* سایپای البرز - فولاد خوزستان
* شهرداری تبریز - ذوب آهن اصفهان
* صنعت نفت آبادان - صبای قم
* استقلال تهران - مس سرچشمه
* نفت مرکزی - شاهین بوشهر

هفته سیزدهم:
26، 27 و 28 آبان‌ماه 1390
* پرسپولیس تهران - سپاهان اصفهان
* ملوان بندرانزلی - فجر سپاسی شیراز
* شاهین بوشهر - مس کرمان
* مس سرچشمه  - داماش گیلان
* ذوب آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان
* صبای قم - استقلال تهران
* شهرداری تبریز - نفت مرکزی
* راه آهن شهرری - سایپای البرز
* فولاد خوزستان - تراکتورسازی تبریز

هفته چهاردهم:
8 و 9 آذرماه 1390
* داماش گیلان - ذوب آهن اصفهان
* فجر سپاسی شیراز - مس سرچشمه
* مس کرمان - ملون بندرانزلی
* سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان
* سایپای البرز - پرسپولیس تهران
* تراکتورسازی تبریز - راه آهن شهرری
* صنعت نفت آبادان - شهرداری تبریز
* استقلال تهران - شاهین بوشهر
* نفت مرکزی - صبای قم

هفته پانزدهم:
18 و 19 آذرماه 1390
* پرسپولیس تهران - تراکتورسازی تبریز
* ملوان بندرانزلی - سایپای البرز
* شاهین بوشهر - سپاهان اصفهان
* مس سرچشمه  - مس کرمان
* ذوب آهن اصفهان - فجر سپاسی شیراز
* صبای قم - داماش گیلان
* شهرداری تبریز - استقلال تهران
* فولاد خوزستان - راه آهن شهرری
* نفت مرکزی - صنعت نفت آبادان

هفته شانزدهم:
22 و 23 آذرماه 1390
* داماش گیلان - نفت مرکزی
* فجرسپاسی شیراز - شهرداری تبریز
* مس کرمان - صبای قم
* سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان
* سایپای البرز - شاهین بوشهر
* تراکتورسازی تبریز - مس سرچشمه
* راه آهن شهرری - پرسپولیس تهران
* فولاد خوزستان - ملوان بندرانزلی
* استقلال تهران- صنعت نفت آبادان

هفته هفدهم:
27 و 28 آذرماه 1390
* پرسپولیس تهران - فولاد خوزستان
* ملوان بندرانزلی - تراکتورسازی تبریز
* شاهین بوشهر - راه آهن شهرری
* مس سرچشمه  - سپاهان اصفهان
* ذوب آهن اصفهان - مس کرمان
* صبای قم - فجر سپاسی شیراز
* شهرداری تبریز - داماش گیلان
* صنعت نفت آبادان - سایپای البرز
* نفت مرکزی - استقلال تهران

  دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس در هفته هفتم این رقابت‌ها روز 25 شهریورماه در ورزشگاه آزادی و به میزبانی سرخپوشان تهرانی برگزار خواهد شد.

* هفته هجدهم ( 15 و 16 دی ماه)
* هفته نوزدهم (20 و 21 دی )
* هفته بیستم (29 و 30 دی)
* هفته بیست و یکم (6 و 7 بهمن ماه)
* هفته بیست و دوم ( 18 و 19 بهمن ماه)
* هفته بیست و سوم (25 و 26 بهمن )
* هفته بیست و چهارم ( اول اسفند)
* هفته بیست و پنجم (19 و 20 اسفند)
* هفته بیست و ششم (28 و 29 اسفند)
* هفته بیست و هفتم ( 10 و 11 فروردین 91)
* هفته بیست و هشتم ( 18 و 19 فروردین91)
* هفته بیست و نهم ( 24 و 25 فروردین )
* هفته سی‌ام ( اول و دوم اردیبهشت)
* هفته سی و یکم ( 7 و 8 اردیبهشت )
* هفته سی و دوم (15 اردیبهشت)
* هفته سی و سوم (22 اردیبهشت)
* هفته سی و چهارم و پایانی ( 29 اردیبهشت)

 ادامه مطلب

طبقه بندی: خبر های روز، 
برچسب ها: برنامه کامل نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال،  
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 16 تیر 1390 توسط blue man
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
قالب وبلاگ